Arkiv

Årsarkiv för 2015

Här kan du läsa vad som beslutades på kommunfullmäktiges möte 26 november.  Upprop Ulricehamns lucia uppträder Information Information från kommunstyrelsens…

På ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde den 8 december behandlades ett ärende. Tillfälligt ankomstboende Roland Karlsson (C) yrkar som ett ändringsyrkande att…

Här kan du läsa vad som beslutades på kommunfullmäktiges möte 26 november. Kommunstyrelsens information Kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S) och…

Kommunstyrelsens beslut Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde   Budget och taxor år 2016 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF)  Beslut:…

Valärenden Avsägelse av uppdraget i kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling Kanslichef meddelar i skrivelse 2015-08-17 att Mattias Remar (S) avsäger sig uppdraget i kommunstyrelsens…

Beslut inför kommunfullmäktige Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut. Årsredovisning stiftelsen Molanders minne 2014 Fullmäktige föreslås besluta…