Kommunstyrelsens beslut i korthet 5 februari

Rådhuset och stadshuset. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Förslag till förlängning av närvårdssamverkan Södra Älvsobord godkänns. Det gäller som längst till 31 december 2015. Inga-Kersti Skarland (S) utses som kommunens representant.

Verksamhetsprogram och avtal, FoU Sjuhärad välfärd

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsprogram och avtal för forskning och utveckling (FoU) Sjuhärad välfärd 2015.

Verksamhetsberättelse, folkhälsoarbete 2014

Kommunstyrelsen antar verksamhetsberättelse med budgetuppföljning för folkhälsoarbete 2014. Folkhälsoarbetet är gemensamt mellan hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad och Ulricehamns kommun.

Yttrande till förvaltningsrätten – utdömande av särskild avgift

Kommunstyrelsen har inte något att tillägga i ärendet.

Försäljning villatomter, Övre villastaden Ulricehamn

Kommunstyrelsen delegerar till mark- och exploateringsansvarig rätten att upprätta och teckna två köpeavtal på Övre villastaden i Ulricehamn, med Bergton Bygg AB och Bergton Fastigheter AB, i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda markpriser.

Bidrag – Ekumeniska arbetsgruppen

Ekumeniska arbetsgruppen får 20 000 kronor för insatser för nödställda EU-medborgare. Kostnaden finansieras inom kommunstyrelsens driftbudget 2015.

Bidrag – Ulricehamns blåsorkester

Ulricehamns Blåsorkester får 50 000 kronor för verksamhetsåret 2015. En förutsättning för bidraget är att orkestern medverkar vid nationaldagsfirandet i Stureparken, spelar på kommunens fem äldreboenden och kommer med en långsiktig plan för hur nya förmågor kan erbjudas plats och rekryteras till blåsorkestern.

Planen ska skickas in till kulturverksamheten senast två månader efter kommunstyrelsens beslut. Hälften av bidraget betalas ut efter kommunstyrelsens beslut och andra hälften efter att planen lämnats till kommunen. Kostnaden för bidraget finansieras inom kommunstyrelsens driftbudget 2015.


Publicerat av Elin Johansson den 5 februari 2015, senast ändrad den 13 maj 2015 av