Kommunstyrelsen 8 december 2015

På ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde den 8 december behandlades ett ärende.

Bild på stadshuset, foto: Charbel SaderStadshuset Foto: Charbel Sader

Tillfälligt ankomstboende

Roland Karlsson (C) yrkar som ett ändringsyrkande att ordförandens förslag till beslut ändras till: Förvaltningen får i uppdrag att starta tillfälligt ankomstboende för asylsökande.

Roger Wilhelmsson (M), Inga-Kersti Skarland (S), Klas Redin (S), Mattias Remar (S), Per Johansson (M), Roland Karlsson (C), Ann Stockzelius (C), Mikael Dahl (C), Arne Fransson (MP), Birgit Andersson (L), Cristina Bernevång (KD) och Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till Roland Karlssons (C) ändringsyrkande.

Mattias Josefsson (S) yrkar bifall till Roland Karlsson (C) ändringsyrkande och ändrar ordförandens förslag till beslut enligt Roland Karlssons (C) ändringsyrkande.

Niclas Sunding (SD) yrkar avslag.

Beslut:Förvaltningen får i uppdrag att starta tillfälligt ankomstboende för asylsökande.

Niclas Sunding (SD) reserverar sig mot beslutet.


Publicerat av Elin Johansson den 9 december 2015, senast ändrad den 9 december 2015