Arkiv

Årsarkiv för 2016

Här kan du läsa vad som beslutades på årets sista fullmäktigemöte, informationen kommer från ett ojusterat protokoll. Inkomna interpellationer och…

Här kan du läsa beslut i korthet från kommunstyrelsens möte den 1 december. Beredning/yttrande- ärenden till kommunfullmäktige Budget- och verksamhetsuppföljning…

Här kan du läsa vad som beslutades på höstens första fullmäktigemöte, informationen kommer från ett ojusterat protokoll. Motioner och medborgarförslag…

Kommunstyrelsen fattade följande beslut under sammanträdet den 8 september Ärenden som bereds till kommunfullmäktige: Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf…

Här kan du läsa vad som beslutades på det sista fullmäktigemötet innan sommaruppehållet. Inkomna motioner och medborgarförslag Motion angående behovet…

Kommunstyrelsen fattade följande beslut under sammanträdet: Ärenden som bereds till kommunfullmäktige Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor Kommunfullmäktige avser…