Kommunen har utvärderat sin bemanningsverksamhet

Kommunen har genomfört en utvärdering av hur väl bemanningspoolen löser uppgiften att serva kommunens verksamheter med vikariebehov. Poolen består av några hundra registrerade vikarier som täcker upp vid sjukdom, semester eller annat behov av personalförstärkning.

Ulricehamn. Foto Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Utvärderingen har gjorts av Avonova och man har använt sig av fokusgrupper samt gått igenom befintlig statistik från bemanningssystemet.
– Vi visste redan innan utvärderingen att allt inte fungerar helt perfekt och därför är det bra att vi nu har fått en bättre helhetsbild av det som fungerar bra och det vi kan förbättra. Vi har fått många bra förslag som vi kommer arbeta vidare med i bemanningsgruppen. Vissa saker kan vi göra direkt, andra saker kommer planeras mer långsiktigt, säger Ulf Meijer, verksamhetschef för supportfunktionen som beställt utvärderingen.

Kort sammanfattning av de övergripande delarna av resultatet

  • Bemanningspoolen tillsätter cirka 90 procent av det registrerade personalbehovet
  • Bemanningsplanerarna är tillmötesgående och har stor servicekänsla
  • Det råder brist på vikarier i poolen med rätt kompetens och därför går vissa verksamheter utanför bemanningspoolen för att hitta personal.
  • Omsättning på vikarier i poolen skapar brist på kontinuitet och kvalitet i verksamheterna.
  • Många olika chefer och anställningens osäkerhet skapar problem i vikariernas arbetsmiljö.

För mer information:

Ulf Meijer
verksamhetschef, Support
0321-59 50 77
0766-43 50 77
E-post: ulf.meijer@ulricehamn.se


Publicerat av Ulrika Emtervall den 29 september 2016, senast ändrad den 29 september 2016

Kontakt