Mångspråksbibliotekarie på Ulricehamns stadsbibliotek

Elisa Tattersall Wallin är projektanställd mångspråksbibliotekarie i Ulricehamns kommun.

Elisa Tattersall Wallin MångspråksbibliotekareElisa Tattersall Wallin Mångspråksbibliotekare

– Att arbeta som mångspråksbibliotekarie är en väldigt bred tjänst. Jag arbetar dels med inköp av böcker på andra språk så som arabiska, persiska och somaliska. Vi satsar även på att ha ett utbud av ljudböcker och filmer på andra språk. Sen arbetar jag även med uppsökande verksamhet där jag besöker språkcaféer, SFI, HVB-hem och ungdomens hus, där jag berättar om biblioteket som verksamhet. Ibland har jag även med mig olika bokpaket som man har möjlighet att låna, berättar Elisa.

Elisa har även en hel del andra projekt som hon jobbar med inför hösten.

– Vi kommer bland annat anordna tre stycken tvåspråkiga sagostunder som är på svenska och på arabiska, persiska och engelska.

Alfons Åberg på svenska och arabiska

Alfons Åberg på svenska och arabiska

Elisa har fått väldigt bra respons på hennes arbete, både av personer som är nya i Sverige och vill lära sig svenska och av de yrkesgrupper som arbetar med integration och ofta stöter på människor som nyligen kommit till Sverige.

– Många blir väldigt glada över att det finns någon som arbetar just med böcker på deras eget språk. Att hitta böcker på sitt eget hemspråk har stor betydelse för många. Man känner sig delaktig i samhället och accepterad.

Elisa poängterar språkets betydelse och hur viktigt det är för att komma in i samhället. Bibliotekets verksamhet blir många gånger ett kompletterande verktyg till SFI.

– Vi erbjuder böcker på lätt svenska. Till biblioteket kan man även komma och låna en dator och använda de hemsidor som finns för att lära sig svenska och träna på svenska uttal.

Ett annat populärt koncept är det så kallade tvillingpaketet där man lånar två exemplar av samma bok, en på svenska och en på sitt eget hemspråk. Tvillingpaketet finns med bland annat böcker skriva av Astrid Lindgren och Sven Nordqvist.

– Jag har ett riktigt häftigt jobb där jag får vara med och bygga broar mellan olika kulturer, kulturarv och mellan människor, avslutar Elisa.

 

Elisa Tattersall Wallin, mångspråksbibliotikarie

Elisa Tattersall Wallin, mångspråksbibliotekarie

 

 

 


Publicerat av Ulricehamns kommun den 12 oktober 2016, senast ändrad den 5 januari 2017 av Charbel Sader