Arkiv

Årsarkiv för 2017

Ärenden som bereds till kommunfullmäktige Budget- och verksamhetsuppföljning oktober 2017 Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att budget- och verksamhetsuppföljning oktober 2017…

Här kan du läsa beslut i korthet och titta på webbsändningen från kommunfullmäktige den 23 november. Information Motioner och medborgarförslag Motion…

Ärenden som bereds till kommunfullmäktige Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2018 Av 12 kap 10 § Plan- och bygglagen framgår…

Här kan du läsa beslut i korthet och titta på webbsändningen från kommunfullmäktige den 26 oktober. Upprop Information Inkomna motioner och…

Kommunstyrelsen fattade följande beslut under sammanträdet den 5 oktober 2017. Ärenden som bereds till kommunfullmäktige Sammanträdestider 2018 för kommunfullmäktige Sammanträden…

Här kan läsa beslut i korthet och titta på webbsändningen från kommunfullmäktige den 28 september. Information Motioner Motion om att köpa…

Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv Revisionen har inkommit med revisionsrapporten ”Granskning av bisysslor och jäv”. Rapporten visar att…

Här kan du läsa beslut i korthet från kommunfullmäktiges senaste möte 21 juni 2017. Du kan också följa mötet i…

Budget- och verksamhetsuppföljning 2017-04-30 Förvaltningen redovisar en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per april 2017. I rapporten sammanfattas bland annat den…