Arkiv

Årsarkiv för 2017

Litteraturcirkel med tema ”Livshistorier” Vi träffas vid fem tillfällen för samtal kring den lästa boken. Man måste inte delta i…

Kommunstyrelsen fattade följande beslut under sammanträdet den 5 oktober 2017. Ärenden som bereds till kommunfullmäktige Sammanträdestider 2018 för kommunfullmäktige Sammanträden…

Kontaktpersoner sökes! Alla behöver någon att umgås och prata med. En kontaktperson är en medmänniska som underlättar för en person…

Här kan läsa beslut i korthet, titta på hela eller delar av webbsändningen från kommunfullmäktige den 28 september. Your browser does…