Catharina pustar ut – den tävlingsklara arenan är levererad

Catharina Sparre är kommunens projektledare i arbetet att färdigställa Lassalyckans skidarena inför världscupen. Det har varit en minst sagt hektisk sommar och höst, men nu såhär några dagar före världscupen kan Catharina se tillbaka på ett projekt som levererat inom tidsramarna.

Catharina SparreCatharina Sparre, projektledare för kommunen i utvecklingen av Lassalyckan

– Lite grävmaskinsabstinens har jag allt, säger Catharina och skrattar. Jag känner mig lugn nu när allt arbete är klart vad gäller spår och elljus. Just nu är det arrangören som har det hett om öronen och jag hjälper till att koordinera kommunens arbete så att vi hjälper till att skapa ett bra arrangemang.

Catharinas tjänst som projektledare kom till då Lena Moritz, Kultur- och fritidschef, förstod att hennes personal inte skulle klara av koordinera allt planerat arbete på Lassalyckan inom ramen för den befintliga verksamheten. Sedan maj 2016 har därför Catharina, som endast varit på Lassalyckan ett fåtal gånger före hon tog jobbet, lärt känna området nästan bättre än sin egen trädgård. Hon har också lärt sig betydligt mer om grävning, el och teknik än hon någonsin trodde hon skulle göra. Något Catharina däremot hade med sig sedan tidigare är kunskapen att jobba i projekt, förmågan att vara diplomatisk och att jobba med tidplaner och budget. Detta har kommit väl till pass då möten med tävlingsarrangören, Ulricehamns energi, entreprenörer och andra kommuntjänstemän har avlöst varandra.

– Den största utmaningen har varit att få förståelse och skapa en gemensam målbild för alla involverade. Det finns ju mycket känslor och otroligt mycket kunskap och åsikter kring Lassalyckan och vad man ska satsa på. Vi på kommunen kan nog uppfattas som lite stelbenta därför att vi måste se till helheten och långsiktighet i allt vi gör. Det finns ju också en hel del regler kring upphandlingar och hur man köper in tjänster som vi måste hantera på rätt sätt. Skidåkningen är ju en stor del, inte minst just nu. Men, Lassalyckan möjliggör till så många andra idrotter och aktiviteter och det måste vi på kommunen alltid ta hänsyn till.

Förutom lovord för kollegor inom kommunen och gott samarbete med många kunniga på Ulricehamns energi som är de som utfört alla arbeten, rosar Catharina också vädret.

– Det var torrt då många av de tyngsta arbetena utfördes. Hade det varit en regnig sommar och höst hade vi haft mer vatten i dammarna, men området hade då blivit sönderkört och arbetet hade varit betydligt besvärligare och mer hade behövts återställas i efterhand. Nästa år hoppas vi att snösprutning kan börja från en välfylld tredje damm. Även om snötillverkningen inte är mitt ansvar så är jag mycket glad att vi också där haft vädergudarna med oss i och med kallare temperaturer nu innan tävling.

Vad är du mest nöjd med i ditt arbete som projektledare?

Det är nog framförallt att tidplanen hölls, vilket var oerhört viktigt i detta fall. Jag är också nöjd med det samarbete vi haft och hur bra mycket kunskap och erfarenhet vi har fått från ett så stort projekt som detta. Sedan har vi lyckats snygga till området, även om de flesta nog mest sett en byggarbetsplats med breda vägar och jordhögar under hösten. Detta tack vare en grupp projektanställda i kommunen med Stefan Carlsson i spetsen som arbetat med att röja bort sly och ris i skogen där det tidigare varit svårframkomligt. Det har också såtts gräs på vissa områden vilket kommer synas först till våren.

 Hon påpekar att den nya dammen, som hittills varit ett stort grävhål, kommer få bänkar runt sig att där besökare kan sitta och ta det lugnt eller stanna för en fika. Lassalyckan ska ju fortsätta att vara ett område med rekreationsskog och spår, lockande även för dem som inte vill slita i skidspåret.Trots många kilometer till fots i spåren under inspektionsrundor och arbetsmöten med entreprenörer, har hon ännu inte testat dem snölagda.

– Jag lovar att få till en skidrunda under denna vinter, säger Catharina.

 


Publicerat av Ulrika Emtervall den 18 januari 2017, senast ändrad den 19 januari 2017