Rekrytering pågår till Stenbocksskolan

De tjänster som utlysts på Stenbocksskolan den senaste tiden, är nu under rekrytering.

Stenbockskolan. Foto: Charbel Sader

Sedan slutet av november har sju lärare sagt upp sig på Stenbocksskolan. Med uppsägningstider innebär det att de lämnar sina tjänster i mars och april.

– Rekrytering pågår till dessa tjänster just nu – vi är i intervjuskedet, säger Ellinor Magnusson, rektor på Stenbocksskolan. Förutsättningarna är goda vad gäller lärarbehörighet.

I nuläget finns enbart en tillsvidaretjänst om 60% vakant på skolan, den är också nära tillsättning.

Samtidigt fick Stenbocksskolan en hel del tillfälliga lärarvakanser på grund av sjukdom kring skolstarten som medfört att lektioner ställts in då det finns en brist på lämpliga lärarvikarier.

Det pågår just nu ett utredande arbete kring hur inställda lektioner ska undvikas, både på kort och lång sikt. Lärarlösa lektioner förekommer inte.

– Verksamheten tittar redan på hur vi tillsammans bättre kan lösa tillfälliga vakanser inom organisationen, berättar Ellinor Magnusson.


Publicerat av Elin Johansson den 13 januari 2017, senast ändrad den 13 januari 2017 av