Ny bro byggs över Ätran i Ulricehamn – delar av Boråsvägen stängs av

Bron där Boråsvägen går över Ätran i Ulricehamn ska rivas. En ny bro ska byggas på samma plats – dessutom byggs en passage för småvilt. Anledningen till brobygget är att den nuvarande bron är för gammal och i dåligt skick. Bron är byggd 1927, det är något äldre än den livslängd Trafikverket räknar med för en bro.

Vy över Ätran och Åsuden från cykelvägen intill bron som ska bytas ut. Foto: Charbel SaderVy över Ätran och Åsuden från cykelvägen intill bron som ska bytas ut. Foto: Charbel Sader

Broarbetet kommer att startas upp den 27 mars 2017 och beräknas vara klar den 30 november 2017. Under byggtiden är Boråsvägen avstängd för genomfart och trafiken leds om. Gång- cykelväg på bron intill är fortsatt öppen. För förändringar i busstrafiken – kontakta Västtrafik.

– Vi har tidigare genomfört mätningar på våra broar och det har visat att bärigheten för denna bro är uttjänt. Skadorna är så omfattande att bron inte går att reparera och måste därför bytas ut, säger Abbas Mahmoudi, projektledare på Ulricehamns kommun.

Kommunen har sökt – och fått – tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för att riva den gamla bron och bygga en ny på samma plats. Det kommer även utföras schaktnings- och grundläggningsarbeten och finnas tillfälliga anordningar och konstruktioner som behövs för att genomföra broarbetet.

Nuvarande bro över Ätran

– Den nya bron kommer att få en något högre underkant, vilket Mark– och miljödomstolen tycker är positivt eftersom risken för dämning minskar. Vi har också fått beröm för den faunapassage som ska byggas utmed brons norra sida som kommer göra det möjligt för småvilt och mindre landlevande djur att passera. Detta är positiv för områdets ekologiska status, säger Abbas.

Entreprenören för arbetet är Veidekke.


Publicerat av Elin Johansson den 23 februari 2017, senast ändrad den 20 juni 2017