Byggnader nominerade till Årets hus 2016

Nu är dags att kora vinnaren av utmärkelsen Årets hus 2016. I år är det tre byggnader som är aktuella bidrag. Vinnaren kommer utses i slutet av mars av en kommitté bestående av kommunstyrelsens ordförande, ordföranden för samverkansnämnden miljö- och bygg, sektorchef miljö och samhällsbyggnad, kulturchefen och stadsarkitekten.

Nominerade byggnader till Årets hus 2016Nominerade byggnader till Årets hus 2016

2016 års nomineringar:

Ålen 9

Ålen 9, 22016 års bidrag till årets hus

Ålen 9, 2016 års bidrag till årets hus

Jugendinspirerad institutionsbyggnad, ursprungligen uppförd 1909-1910 som ett ålderdomshem. Har fått ett nytt liv genom ombyggnad till bostäder, 9 Bostadsrätter och en uthyrningslägenhet med nya balkonger och burspråk.
Byggherre: familjen Gunnardo via dotterbolaget villa Ekhult AB.
Motivering: Byggnaden har omformats med stor omsorg då det gäller detaljer och val av material och visar på en ambitiös målsättning vad gäller den historiska och arkitektoniska förankringen.

Gäla 2:8

Gäla 2:8 bidrag till årets hus 2016

Gäla 2:8 bidrag till årets hus 2016

Fint genomförd ombyggnation och renovering av gården Tranegärde.
Byggherre: familjen Ronnby
Motivering: Den befintliga gården har genom ägarnas försorg förvandlats till ett modernt, trivsamt och stilfullt hus utan att förlora sitt ursprung och historia.

Bohestra 1:4

Bohestra 1:4, bidrag till årets hus 2016

Bohestra 1:4, bidrag till årets hus 2016

Nybyggd villa i traditionell Mangårdsstil med två plan och förhöjt väggliv.
Byggherre: Familjen Byström
Motivering: En byggnad som i sin gestaltning och val av material och balans har ett fint och äkta förhållande till den omkringliggande kulturmiljön.

Vad är årets hus?

Årets hus är ett pris som delas ut för att uppmärksamma och uppmuntra god bebyggelse i Ulricehamns kommun. Priset har delats ut årligen sedan instiftandet år 1994. Priset ska tilldelas den byggherre som under det gångna året mest framgångsrikt visat prov på gott byggnadsskick, stilkänsla, hållbart byggande, miljöanpassning och/eller
kulturhistorisk hänsyn vid uppförande, ombyggnad, tillbyggnad, restaurering eller renovering i Ulricehamns kommun.

Kriterierna för att en byggnad ska kunna nomineras till årets hus:

  • Byggnaden är belägen i Ulricehamns kommun.
  • Byggnaden har blivit uppförd, ombyggd, tillbyggd, restaurerad eller renoverad under
    föregående år.
  • Byggnaden ska vara färdigställd (vid bygglovspliktiga åtgärder ska slutbesked vara
    utfärdat för byggnaden).

Enskilda personer, företag eller organisationer har haft möjlighet att nominera byggnader till utmärkelsen. Nomineringsperioden har varit öppen mellan den 1 januari och den 15 mars 2017.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 16 mars 2017, senast ändrad den 16 mars 2017