Tillfällig förändring i Stenbocksskolans ledning

Matthias Nordgren, tf verksamhetschef Tingsholm, går in som förstärkning och vikarierande rektor på Stenbocksskolan läsåret ut.

Matthias Nordgren. Foto: Charbel Sader

Bakgrunden är att tjänsten tillfälligt blivit vakant på grund av sjukskrivning.

– Matthias Nordgren finns redan i vår ledningsorganisation och har god erfarenhet och kompetens för att ta sig an uppdraget på Stenbocksskolan, säger barn- och utbildningschef Gülsen Özdenkos. Hans uppdrag inleds redan 16 mars. Sektor lärandes ledning behöver agera skyndsamt utifrån nuläget på Stenbockskolan.

Vidare säger Gülsen Özdenkos att förändringen av naturliga skäl får konsekvenser för Tingsholmsgymnasiet.

– Samtal med berörda parter kommer att ske utifrån förändringen så fort tiden medger, berättar hon.
På Stenbocksskolan finns sedan tidigare Ellinor Magnusson som biträdande rektor. Ytterligare en biträdande rektor har blivit erbjuden en tjänst och ett anställningsavtal är på gång.

– Jag är tacksam över förtroendet, säger Matthias Nordgren. Tillsammans med personalen på Stenbocksskolan ska jag efter bästa förmåga få till ett bra avslut på detta läsår och lägga en solid planering inför höstterminen.


Publicerat av Elin Johansson den 16 mars 2017, senast ändrad den 16 mars 2017 av