Regionen ger stöd för utrett stationsläge

Nu får kommun ytterligare stöd från Västra Götalandsregionen i arbetet kring en station i Ulricehamn.

Snabbtåg

När Trafikverkets förhandskopia av åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för sträckan Linköping- Borås presenterades 1 mars, stod det klart att ett stationsläge i Ulricehamn inte utretts.

Precis som Ulricehamns kommun, anser Västra Götalandsregionen att det är angeläget att Trafikverket kompletterar sin ÅVS med en fördjupad utredning av en station. Därför tog regionstyrelsen 11 april beslut om att skicka en förfrågan om detta till Trafikverket.

– En fördjupad utredning om ett stationsläge är en viktig fråga för oss, säger kommunchef Håkan Sandahl. Det är viktigt att betona att processen kring ny höghastighetsbana är långt ifrån slutförd, mycket kan ännu hända.

Fram till och med 20 juni har berörda intressenter kring höghastighetsbanan möjlighet att ge synpunkter på ÅVS innan den helt anses färdigställd.

Sedan tidigare har Västra Götalandsregionen tillsammans med berörda kommuner i stråket Göteborg-Jönköping tagit fram en egen funktionsutredning med en utbyggnadsordning för ny stambana i detta stråk. Här finns en station i Ulricehamn med.

Läs mer om kommunens arbete för ett stationsläge


Publicerat av Katrin Högborn den 12 april 2017, senast ändrad den 12 april 2017