Trafikverket bygger rondell vid Ubbarp på väg 46

Trafikverket ska bygga en cirkulationsplats vid Ubbarp på väg 46. Befintlig korsning kommer bli rondell för att hantera den väntade ökningen av trafik i samband med att bland annat Ica Maxi och Mc Donalds etablerar sig i området.

vägarbeteVägarbete

Exakt startdatum kan Trafikverket inte ge i dagläget, men april/maj är planerat. Ombyggnaden beräknas vara klar under september/oktober i höst.

Under byggtiden kommer Trafikverket att leda trafiken förbi arbetsplatsen på en provisorisk väg öster om nuvarande väg 46. Uppskattningsvis kommer vägen att ledas om mellan veckorna 18–28 (3 maj–14 juli 2017). Vägen kommer ha ett körfält i vardera riktning och en separat gång- och cykelväg. Hastigheten kommer att sänkas på en del av vägen och det kommer finnas tillfälliga busshållplatser i anslutning till arbetsområdet.

Detta byggs

  • Korsningen byggs om till rondell
  • Norr om korsningen byggs en hästpassage
  • Söder om rondellen byggs två busshållsplatser med anslutande gång- och cykelvägar på östra och västra sidan om väg 46.

Mer information och kartor hittar du på Trafikverkets webbsida om projektet.

 


Publicerat av Ulrika Emtervall den 13 april 2017, senast ändrad den 18 april 2017