Äldreomsorgen utbildar personal i BPSD

På Ryttershovs vård- och och omsorgsboende har nyligen den första gruppen av nya BPSD administratörer utbildats.

Bild på gruppen som genomgått utbildningen

BPSD betyder Beteendemässiga Störningar och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom, detta är något som drabbar 90% av alla personer med demenssjukdom. BPSD är ett svenskt kvalitetregister som gör det möjligt att följa upp och förbättra vårdkvalité. Registret är en del av regeringens satsning ”Bättre liv för sjuka äldre”. Enheter som arbetar med stöd av registret har kunnat visa på ett ökat välbefinnande hos sina vårdtagare och en mer meningsfull tillvaro. Även vårdpersonal upplever mer glädje och arbetstillfredställelse i sitt arbete, vilket är viktigt i det betydelsefulla arbete de utför och för att kunna ge en god omvårdnad.

Ulricehamns kommun genomför utbildningarna med de egna certifierade utbildarna, Caroline Lundström, Marie Lööv och Elvy Johansson.

Kommunen genomför en utbildning av personal inom BPSD

 


Publicerat av Elin Johansson den 18 maj 2017, senast ändrad den 18 maj 2017