Hinderbana byggs vid Lövbacka

Bygge pågår! Just byggs en hinderbana vid Lövbacka korttidsboende/fritidsverksamhet.

Hinderbana vid Lövbacka Foto: Ulf Smedberg

Personalen på Lövbacka vill skapa en plats där barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar kan få upptäcka och utveckla sina förmågor till lek och rörelse i naturen. Det kommer att finnas hinder som stimulerar till att upptäcka och kittla deras sinnen samt att hjälpa till att övervinna rädslor. Här kan man träna olika rörelser genom att krypa, springa, balansera, hänga, hoppa, klättra!

Hinderbana vid Lövbacka Foto: Ulf Smedberg  Hinderbana vid Lövbacka Foto: Ulf Smedberg

Hinderbana vid Lövbacka Foto: Ulf Smedberg


Publicerat av Elin Johansson den 18 maj 2017, senast ändrad den 18 maj 2017