Många nior väljer Tingsholmsgymnasiet

Den 15 maj gick tiden ut för ansökning till höstens gymnasieprogram. Tingsholmsgymnasiet kan konstatera att intresset för skolan är stort i år. Totalt har 152 elever sökt Tingsholm som sitt förstahandsval inför höstens skolstart. 140 av dessa elever har Ulricehamn som hemkommun. Det är en ökning med nästan 30 elever sen föregående år.

Tingsholmsgymnasiet elever. Foto: Anna SiggeTingsholmsgymnasiet elever. Foto: Anna Sigge

– Söksiffrorna är särskilt glädjande av två skäl. Den generella ökningen gör att vi kan andas ut inför nästa läsår. Vi har dessutom jobbat hårt för att öka intresset för exempelvis naturvetenskapsprogrammet. Nu ser vi att det arbetet burit frukt, säger Matthias Nordgren

Antalet elever som valt program på Tingsholm som förstahandsval
Teknikprogrammet 34
Samhällsvetenskapsprogrammet 23
Ekonomiprogrammet 23
Naturvetenskapsprogrammet 21
Handel- och administrationsprogrammet 13
Introduktionsprogrammet 10
El- och energiprogrammet 9
Fordons- och transportprogrammet 9
Vård- och omsorgsprogrammet 9
Industritekniska programmet 7

Det som återstår nu är slutantagningen som görs 1 juli då eleverna får besked om exempelvis reservplatser och ska lämna sitt slutgiltiga svar senast den 21/7.

För mer information kontakta:
Rektor Tingsholmsgymnasiet
Matthias Nordgren
matthias.nordgren@ulricehamn.se
0321-59 54 46


Publicerat av Ulrika Emtervall den 19 maj 2017, senast ändrad den 19 maj 2017