Socialsekreterare trivs i Ulricehamns kommun

Gott ledarskap, väl fördelade arbetsuppgifter och stöttande kollegor är, enligt en nyligen skriven C-uppsats, anledningen till att socialsekreterarna trivs i Ulricehamns kommun.

Händer som formar ett hjärta

Det är studenterna Hanna Angren och Kajsa Klasson Frisell, från Högskolan i Borås, som under hösten 2016 genomfört en fallstudie hos individ- och familjeomsorgen i Ulricehamn. Syftet var att undersöka socialsekreterarnas arbetssituation och psykosociala arbetsmiljö.

Undersökningen resulterade i uppsatsen ”Ett ljus i mörkret – en fallstudie om socialsekreterarnas arbetsvillkor”.

– Att vi undersökte just socialsekreterarnas situation är nästan en slump, berättar Kajsa Klasson Frisell. Vi hörde ett reportage på radion om hur tuff och ohållbar arbetssituation socialsekreterarna har och vi blev intresserade att undersöka området i vår uppsats, berättar Kajsa.

Stress, brister i ärendehantering, tidsbrist och stor personalomsättning pekas i uppsatsen ut som bidragande orsaker till den tuffa arbetssituationen. Fallstudien visar att Ulricehamns kommun, som i uppsatsen benämns som kommun X, går mot strömmen och att de socialsekreterare som intervjuats uppfattar sin arbetssituation som välfungerande.

– Det var kul att se att vi fick ett så positivt resultat i vår undersökning, berättar Kajsa. Det trodde vi inte innan eftersom detta är ett problem i hela landet. Det var roligt att skriva uppsatsen och vi valde också namnet ett ljus i mörkret eftersom vi i uppsatsen kom fram till att Ulricehamn är ett ljus i socialtjänstens mörker, avslutar Kajsa.

En nyfiken arbetsplats som vågar testa nya saker

Katarina Rademacher är enhetschef för myndighetsutövning barn- och unga, på Ulricehamns kommun.

– Det är svårt att peka ut en enskild anledning till att vi lyckats så bra med vårt arbete, säger Katarina. Men vi jobbar aktivt med ärendegenomgångar för att kunna följa hur det ser ut för varje handläggare. Det finns ett tydligt tänk kring att om det svajar på ett håll så måste man stötta upp på det andra. Det finns en stark känsla av att allt som kommer in är vårt gemensamma ansvar och att vi måste hjälpas åt, säger hon och fortsätter, jag sitter också nära min personal och de kan lätt söka upp mig gällande sin arbetssituation. Andra har sagt vi känns nyfikna och vi är en verksamhet som vågar testa nytt, kanske är det också en bidragande orsak, avslutar Katarina.

I uppsatsen av Hanna Angren och Kajsa Klasson Frisell framkommer att det finns brister gällande handledning och utbildning om hot- och våldssituationer. Katrina Rademacher berättar att det är något som verksamheten kommer att jobba mer med.

– Tyvärr har det tagit lite tid att få klart alla delar kring utbildningsinsatserna, men just handledningsdelen hoppas vi komma igång med under hösten, berättar hon.  Vi har också inplanerade utbildningar om våld- och hot och arbetar just nu med att ta fram nya rutiner och nya larm, avslutar Katarina.

Läs mer!

Här kan du läsa uppsatsen i sin helhet: Ett ljus i mörkret – en fallstudie om socialsekreterarnas arbetsvillkor

Även magasinet/webbtidningen Socionomkarriär har uppmärksammat individ- och familjeomsorgen i Ulricehamn: Artikel om individ- och familjeomsorgen 


Publicerat av Elin Johansson den 11 maj 2017, senast ändrad den 11 maj 2017