Ulricehamns kommun inför tjänsteman i beredskap (TiB)

Nu förstärker Ulricehamns kommun sin krisberedskap genom att införa tjänsteman i beredskap – TiB.

Stadshuset i Ulricehamn. Foto: Niklas Ternstedt/Ulricehamns kommunFoto: Niklas Ternstedt/Ulricehamns kommun

Tjänsteman i beredskap (TiB) är en funktion som ska säkerställa kommunens förmåga att hantera kriser som inträffar utanför kontorstid. Genom särskilda kontaktuppgifter och kanaler, förenklas andra myndigheters möjligheter att nå kommunen dygnets alla timmar, året runt. På så sätt kan kommunen snabbt komma igång med ett strukturerat krisarbete vid extraordinär händelse.
Det finns inget krav på att en kommun ska ha en TIB. Idag har runt tio kommuner i Västra Götalandsregionen valt att ha denna funktion.

– Vi ser från kommunen ett behov att tydliggöra vem som har ansvaret att ta emot förstahandsinformation i händelse av kris. Det gör vi i och med detta. Kommunen har en skyldighet att samverka och samordna insatser vid krishändelser inom vårt geografiska område, säger Pehr Johansson, kanslichef.

TIB-organisationen startade den 1 maj. Sex medarbetare i kommunorganisationen kommer dela på beredskapsuppdraget.

För mer information kontakta:

Pehr Johansson, kanslichef
pehr.johansson@ulricehamn.se
0321-59 50 12, 0766-43 50 12


Publicerat av Ulrika Emtervall den 2 maj 2017, senast ändrad den 4 maj 2017