Brister i underlag för tågsträckningen

Ulricehamns kommun har anlitat konsultfirman Tüv Süd Aps för att företräda kommunen i järnvägstekniska frågor med anledning av Sverigeförhandlingen och utvecklingen höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan. Konsult Per Corshammars analys påvisar att Trafikverkets beräkningar brister på flera bärande punkter.

Tåg

Konsulten har gått igenom Trafikverkets ÅVS (åtgärdsvalstudie) som behandlar bland annat sträckan Linköping – Borås.  Det mest anmärkningsvärda är att de områden söder om Ulricehamn som Trafikverket pekat ut som de mest kostnadseffektiva, i genomgången visar sig vara de mest kostsamma. Trafikverket beräkningarna över nordligt alternativ med Ulricehamn då som möjlig stationsort, bedöms mer korrekta. I relation till de övriga blir dock detta alternativ istället det billigaste. Det är tvärtom mot Trafikverkets slutsats.

Detta har inneburit att Sverigeförhandlingen sannolikt fattat beslut om att undanta Ulricehamn som stationsort på bristfälliga och felaktiga underlag.

– Det är därför positivt att Sverigeförhandlingen nu vill träffa oss igen utifrån de uppgifter som rapporten visar, berättar kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson. Ett möte kan förhoppningsvis äga rum i augusti.

Ulricehamns kommun åberopar också de uppkomna uppgifterna i det remissvar på Trafikverkets ÅVS som just lämnats in och begär en komplettering samt revidering. Kommunen påpekar också åter vikten av att följa den rekommendation Trafikverkets egna konsulter gett tidigare – en fördjupad analys måste göras innan slutgiltigt beslut fattas.

I genomgången av ÅVS:en har det också framkommit, med den uttalade ambitionen med en avgång var 5:e minut, att det är omöjligt att låta banan trafikeras av både snabba regionaltåg och höghastighetståg om inte ytterligare ett stopp byggs mellan Jönköping och Ulricehamn. De snabbaste tågen kommer hinna ifatt. Det kommer sannolikt inte bedömas försvarbart att istället halvera avgångarna för att undvika ikappkörning.

– Vill man då inte ha en station i Ulricehamn, kommer man tvingas bygga en så kallad teknisk station någonstans utmed sträckan för att låta de snabbaste tågen passera de andra. Att inte göra det där passagerare kan stiga på, ja då missar man ju helt chansen till stora samhällsnyttor för investeringskostnaden, menar Mattias Josefsson.

En station i Ulricehamn skulle exempelvis innebära 1 miljon nya resenärer in i tågsystemet och tusentals nya bostäder, enligt Ulricehamns kommuns tidigare utredningar.

Ulricehamns kommuns synpunkter på Trafikverkets ÅVS

Rapport konsult beräkningar sträckningar

Läs mer om Sverigeförhandlingen och Ulricehamns kommuns arbete


Publicerat av Ulrika Emtervall den 21 juni 2017, senast ändrad den 21 juni 2017 av Katrin Högborn