Förväntat fortsatt stor befolkningsökning i kommunen

Nu är årets befolkningsprognos för perioden 2017-2026 färdigställd.

Illustration fom föreställer människor

Ulricehamns kommun har under de senaste två åren haft en historiskt stor befolkningsökning. Bara det senaste året ökade folkmängden med 393 personer till en total befolkning på 23 887 invånare vid årsskiftet 2016/2017. Befolkningsprognosen indikerar att denna utveckling med en stor inflyttning och hög befolkningstillväxt kommer fortsätta under 2017 och de närmsta åren, dock med en förväntat avtagande ökningstakt till och med 2021. Andra halvan av prognosperioden (2022-2026) förväntas takten i befolkningstillväxten öka måttligt

Bild som visar folkmängd i Ulricehamns kommun 1970-2016 och enligt prognos 2017-2026

Bilden visar folkmängd i Ulricehamns kommun 1970-2016 och enligt prognos 2017-2026

 

Folkmängden förväntas sammanlagt öka med cirka 1 800 invånare under hela prognosperioden, vilket skulle ge en folkmängd på ungefär 25 700 invånare år 2026. Vidare förväntas barnafödandet öka till en högre nivå under prognosperioden, vilket kan förklaras av att de stora årskullarna födda kring 1990 kommer upp i barnafödande åldrar. Därav kan vi också förvänta oss en relativt stor ökning av barn i förskoleåldern och senare i de lägre grundskoleåldrarna. En annan viktig utveckling utifrån kommunens planeringsperspektiv är att den stora gruppen med 1940-talister under prognosperioden kommer upp i åldrar på 80 år och äldre. Denna åldersgrupp förväntas öka med ungefär 440 personer under prognosperioden, vilket rimligtvis kommer generera ett ökat behov av äldreomsorg inom kommunen.

– Rapporten visar att vi har en stark tillväxtperiod framför oss, säger Mattias Josefsson, kommunstyrelsens ordförande. Förvaltningen har nu fått i uppdrag att jobba vidare med resultatet och kartlägga hur detta påverkar till exempel byggandet av bostäder och förskolor, fortsätter Mattias.

Boenden anpassade för äldre och i centrumnära lägen, så kallade trygghetsboenden, kommer att få en ökad efterfrågan inom några år.

– I Ulricehamn kommer det att finnas en stark marknad för detta, säger Mattias. Här finns möjligheter för intressenter som vill satsa på den typen av boenden, avslutar han.

Läs rapporten Befolkningsprognos 2017-2026 i sin helhet


Publicerat av Elin Johansson den 26 juni 2017, senast ändrad den 4 juli 2017 av Katrin Högborn