Kommunen testar digitalt grepp för tips och idéer kring området Fiskebacken/Brunnsbo

Med anledning av att reningsverket ska flytta och att Ulricehamns stadskärna är i stort behov av fler bostäder, service och gemensamhetsytor, tar kommunen nu fram ett nytt planprogram för hur området Brunnsbo/Fiskebacken ska se ut och användas i framtiden. Planen kommer utgöra grunden för vidare utveckling av området.

Området som är inringat på kartan ingår i planprogrammet Fiskebacken/BunnsboOmrådet som ingår i planprogrammet Fiskebacken/Bunnsbo

För planenheten på kommunen är det viktigt att få in synpunkter och idéer från invånarna i ett tidigt skede och därför testas nu några nya och digitala grepp för att engagera den breda allmänheten i alla åldrar.

– Eftersom många använder sig av sociala medier idag och majoriteten har en mobilkamera, vill vi öka möjligheten att kunna förmedla sina idéer om området till oss. Därför testar vi nu Instagram och en digital karta på kommunens webbplats där man kan ge oss sina bästa i tips och idéer på sådant som man sett på andra platser som också skulle passa i området vid Åsunden, säger planarkitekt och ansvarig för planprogrammet, Robin Engqvist.

Den som vill lägga ett tips, tar en bild och lägger upp den på Instagram och taggar bilden med #fiskebackenbrunnsbo. Man kan också tagga platsen Fiskebacken Brunnsbo.

För den som inte vill använda sig av Instagram går det lika bra att gå in via www.ulricehamn.se/fiskebackenbrunnsbo och lägga in en kommentar och en bild direkt i den digitala kartan.

– Vill man hellre prata direkt med oss som arbetar med planprogrammet, har vi öppet hus för alla intresserade den 28 juni klockan 16-19 i stadshuset. Dit kan man komma och ställa frågor, framföra synpunkter eller ge oss tips och ideer, sager Robin Enqvist.

Alla synpunkter som planenheten nu får in kommer kommunen att kommunen vidare kommer ses över och förhoppningsvis kan flera av dem användas till den plan ska färdigställas under hösten. Efter att planen är klar, hålls samråd där det också finns möjlighet att tycka till kring planen. Först när planen är fastställd påbörjas de flertalet detaljplaner som kommer upprättas I området och som slutgiltigt slår fast hur varje del ska utvecklas framöver.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 15 juni 2017, senast ändrad den 14 september 2017