Utbyggnad av gång- och cykelvägen på Boråsvägen

Boråsvägen binder samman området Karlsnäs med centrala Ulricehamn. I Karlsnäsområdet finns bland annat butiker, träningsmöjligheter, vårdcentral och ett industriområde. Därför är det också många oskyddade trafikanter, till exempel cyklister och fotgängare, som tar sig mellan Ulricehamns centrum och Karlsnäs.

Bild på person som cyklar

Nu binder vi samman gång- och cykelvägnätet genom en 3 meter bred gång- och cykelväg på östra sidan av Boråsvägen. Detta möjliggör säkra och snabba resor för bland annat dig som cyklar.

Arbetet sker i samband med broarbetet över Ätran.

Arbetet påbörjas den 26 juni och ska vara klart den 30 november i år.

Entreprenör för arbetet är Ulricehamns Energi.


Publicerat av Elin Johansson den 20 juni 2017, senast ändrad den 14 september 2017 av Ulrika Emtervall