Avverkning i Sanatorieskogen

Med start vecka 30 och några veckor framåt kommer Ulricehamns kommun med hjälp av Skogssällskapet att genomföra föryngringsavverkning i Sanatorieskogen vid Lassalyckan. Avverkningen sker i två områden med start i det första:

Utmarkerade områden på en karta om vart det ska avverkas.Karta över santorieskogen med grönmarkerade områden där det ska avverkas under sensommaren.

1. Området närmast förskolan Ur och Skur
Granarna kommer att avverkas då de uppnått en mogen ålder och är avverkningsklara. De flesta av lövträden kommer att sparas för att ge plats åt en renodlad lövskog i framtiden. I de luckor som uppstår efter avverkningen kommer det att planteras lövträd. Lövskog gynnar många arter och bidrar till en rik flora och fauna samt till ett ljusare landskap.

2. Området i mitten av skogen mot Grönahögsvägen
Den här skogen har nu uppnått en mogen ålder och det är dags att avverka den för att ge plats åt ny skog. När avverkningen är klar kommer det att vara ett hygge här, men enstaka gamla träd kommer att lämnas kvar. Vi kommer sedan att plantera nya träd.

Kan jag vandra/spring/cykla i området?

Som alltid när arbete med utförs ska du röra dig med försiktighet och vara uppmärksam. Avverkningen görs med stora maskiner och timmervältor kan innehålla många faror. De markerade stigar som går genom området ska bevaras och eventuellt ris som hamnar på stigarna kommer att tas bort så fort vi kan.

Vi bevarar för djur och natur

I samband med avverkningen kommer träd att kapas på 3 – 4 meters höjd för att skapa så kallade högstubbar. Det kommer också att lämnas kvar både stående och liggande trädstammar samt stamdelar. De kommer att bli hem och matplats för insekter, svampar och fåglar.

Frågor?

Skogssällskapet
Monika Rosell, produktionsplanerare, 0730-77 60 81
Gustav Claesson, skogsförvaltare, 033-10 54 18
Ulricehamns kommun
Lena Moritz, verksamhetschef kultur och fritid, 0321–595 170
Ulf Meijer, verksamhetschef support, 0321-595 077


Publicerat av Ulrika Emtervall den 25 juli 2017, senast ändrad den 25 juli 2017