Lyckad sanering efter tankbilsolyckan 2016

Saneringen efter tankbilsolyckan som inträffade på riksväg 40 den 5 juli 2016 är nu avslutad. En omfattande provtagning visar att saneringsåtgärderna har varit framgångsrika Kommunen har tillsammans med Ulricehamns Energi AB arbetat för att följa hur miljön i området påverkats och att säkerställa vattnets kvalitet.

Trots ett stort utsläpp på cirka 13 000 liter flygbränsle har ingen mätbar förorening nått Ätran och ingen påverkan har skett på Ulricehamns grundvatten eller dricksvatten. Under de första dygnen efter olyckan sögs stora mängder flygbränsle upp med tankbil, och grusmassor från vägdiken grävdes upp och togs omhand.

Den efterföljande saneringen har under ett års tid utförts med naturliga material som halm och upphettad torv som är bra på att fånga upp olika typer av oljeföroreningar. Saneringen har löpande följts upp med omfattande vattenprovtagning för att säkerställa att åtgärderna varit effektiva.

Vi tackar alla engagerade organisationer, företag och närboende som deltagit i saneringen efter olyckan. Det är mycket tack vare insatser från dem som saneringen kunnat genomföras så framgångsrikt eftersom de ställt upp med kunskap, utrustning och tid, och upplåtit vägar, maskiner och mark för saneringsarbetet.

För mer information kontakta:
Gunilla Kock Hansson, enhetschef miljö
gunilla.kockhansson@ulricehamn.se
0321 – 59 52 84


Publicerat av Ulrika Emtervall den 27 juli 2017, senast ändrad den 27 juli 2017