Sommarjobbare med öga för Grodparken

Från parkeringsplats och en del i stan som de flesta skyndar förbi – till en möjlig mittpunkt i Ulricehamns framtida gatuliv. Så ser sommarjobbarna Moa Danielssons och Gustav Axell Johanssons uppdrag ut då de under sommaren tar fram ett förslag på utformning av den framtida Grodparken.

Moa Danielsson och Gustav Axell Johansson som sommarjobbar på kommunens planenhet.Moa Danielsson och Gustav Axell Johansson går igenom sina skisser över Grodparken som snart ska presenteras.

— Vi har arbetat med en hel del projekt under utbildningen, men detta blir ju på riktigt då platsen i framtiden ska göras om och det är väldigt spännande att var en del av, säger Moa.
Både hon och kollegan Gustav har läst fyra av fem år på landskapsarkitektsutbildningen. De har anknytning till Ulricehamn, men i dag bor Moa i Lund och Gustav i Uppsala. Båda fick sommarjobbet genom att skicka in spontanansökan. Då det fanns projekt som passade blev det erbjudna att tillbringa större delen av sommaren på kommunens planenhet.

— Det fanns tre olika projekt som vi fick välja mellan och vi valde Grodparken då det verkade mest spännande, säger Gustav.

Uppdraget handlar om att ta fram ett förslag med skisser på hur Grodparken ska se ut och användas i framtiden. Det pågår ett detaljplanearbete för fastigheterna runt omkring Grodparken och då passar det bra att redan nu fundera på hur stan på bästa sätt kan utnyttja ytan mellan dem. Det pågår också planer runt Marknadsplatsen som norrut knyter an till Grodparken och det finns tankar att på sikt förlänga gångstråket åt det hållet.

Både roligt och svårt

— Vi har fått fria händer. Något som är väldigt kul, men också lite svårt då vi bara har varandra att bolla med. Vanligtvis har man ju klasskompisar, lärare och professorer som tycker till om det man gör, säger Gustav.

Moa och Gustav upplever bra stöd från sina kollegor på planenheten som har kommit med underlag och idéer inför deras projekt. Sedan har inspiration hämtats utifrån.

— Vi har kikat på exempelvis Köpenhamn och Kungsträdgården i Stockholm med mycket träd och grönska, säger Moa.

Under veckan ska skisser och underlaget slutföras och i september kommer tillbaka för presentation inför intresserade politiker och kollegorna på planenheten.

— Vi hoppas vårt förslag kommer att gillas även om det innebär en ganska stor förändring av framförallt biltrafiken i området. Vi har delat in förslaget i tre delar så ändringen kan ske etappvis. Det är ju en kostnadsfråga också, säger Moa.

Både Moa och Gustav har erfarenhet från större kommuner från tidigare sommarjobb, men upplever att möjligheten att påverka och förändra är större i en kommun av Ulricehamns storlek.

Kan ni sammanfatta ert sommarjobb?
– Väldigt roligt!


Publicerat av Ulrika Emtervall den 27 juli 2017, senast ändrad den 26 september 2017