Tillfälliga förskolan vid Totus på gång

Nu är arbetet igång med att etablera de tillfälliga förskoleavdelningarna intill förskolan Totus i Ulricehamn.

De två avdelningarna kommer finnas i modul som kommunen hyr. Området runt byggnaden ska göras i ordning med exempelvis staket, men för barnens utevistelse och lunch kommer Totus att användas.

Modulen och området beräknas vara klara under augusti. Förskoleverksamheten kan därefter komma igång i september med plats för fler barn.

Det är den stora efterfrågan på förskoleplatser framförallt i centrala Ulricehamn som gjort att kommunen väljer en tillfällig lösning innan nya mer permanenta förskoleavdelningar finns på plats. Förhoppningen är att tio nya avdelningar i centralorten ska vara klara runt årsskiftet 2018/2019.

Inom kommunens fastighetsplanering arbetas utifrån en tioårsplan för att tillgodose behovet framåt. I planen finns totalt 22 nya förskoleavdelningar i centrala Ulricehamn tillsammans med kapacitetsökning i andra orter i kommunen.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 18 juli 2017, senast ändrad den 18 juli 2017 av