Algblomning vid badplatser

Starkt solljus och lugnt väder som gör att vattnet inte rörs om ökar risken för algblomning. Var uppmärksam när du badar på våra badplatser i kommunen, och undvik att bada när vattnet visar tydliga tecken på kraftig algblomning.

Algerna kan vara giftiga och orsaka kliande utslag, magbesvär, ögonbesvär med mera. Särskilt viktigt är det att hålla små barn borta från vattnet då de lätt kan få kallsupar.

Ofta kan blomningarna vara kraftiga lokalt i skyddade vikar om strömmar och vind samlar ihop algerna. Förändras väderläget kan det blåsa ut till sjöss och spädas ut i vattnet. Du kan söka dig till andra delar av sjön eller andra sjöar för att bada. Om vattnet är klart så är det ingen fara att bada.

Tecken på algblomning kan vara att vattnet täcks av en hinna eller klumpar som kan ha olika gröna eller brunaktiga nyanser. Vattnet kan också vara kraftigt grumlat av små trådar eller gryn (syns om man fyller en genomskinlig flaska). Om siktdjupet i vattnet är mindre än normalt kan det vara ett tecken på att koncentrationen av alger kan vara hög.

Här kan du läsa mer om algblomning


Publicerat av Ulrika Emtervall den 2 augusti 2017, senast ändrad den 14 september 2017