Avverkning mellan Jönköpingsvägen och väg 40

Under vecka 31 och några veckor framöver kommer Ulricehamns kommun med hjälp av Skogssällskapet att genomföra föryngringsavverkning i skogen mellan Jönköpingsvägen och väg 40.

Karta över skogen mellan Jönköpingsvägen och R40 med markerade områden där det ska avverkas.

Skogen i området har uppnått en mogen ålder och det är dags att avverka den för att ge plats åt ny skog. När avverkningen är klar kommer det att vara ett hygge där, men enstaka gamla träd kommer att lämnas kvar. Vi kommer sedan att plantera nya träd.

I samband med avverkningen kommer träd att kapas på 3 – 4 meters höjd för att skapa så kallade högstubbar. Det kommer också att lämnas kvar både stående och liggande trädstammar samt stamdelar. De kommer att bli hem och matplats för insekter, svampar och fåglar.

Var försiktig när du rör dig i området!

Avverkningen görs med stora maskiner och timmervältor kan innehålla många faror så undvik att vistas i närheten av dessa under pågående arbete!

Frågor?

Skogssällskapet
Monika Rosell, produktionsplanerare, 0730-77 60 81
Gustav Claesson, skogsförvaltare, 033-10 54 18
Ulricehamns kommun
Ulf Meijer, verksamhetschef support, 0321-595 077


Publicerat av Ulrika Emtervall den 1 augusti 2017, senast ändrad den 16 augusti 2017 av Katrin Högborn