Möjlighet att söka statsbidrag för verksamhet för asylsökande

Jobbar din förening med verksamhet för asylsökande? Mellan 14 augusti och 8 september lyser Länsstyrelsen ut nästan 9 miljoner kronor i statsbidrag för att främja civilsamhällets insatser för asylsökande.

Händer

Med asylsökande menas personer som bor i kommunen men som väntar på beslut om uppehållstillstånd. Det är Migrationsverket som har det formella ansvaret och ordnar boende till dessa personer. Kommunens verksamheter riktar sig generellt till personer som redan har fått uppehållstillstånd. Därför är många asylsökande utan sysselsättning och saknar en naturlig väg in i samhället.

Denna utlysningsomgång har Länsstyrelsen ett extra fokus på insatser i delregion Sjuhärad. Under vårens utlysning av statsbidrag kom få ansökningar i Sjuhärad och därför vill nu Länsstyrelsen prioritera insatser som bedrivs i dessa kommuner. 8 september är sista datum för att lämna in en komplett ansökan.

Mer information om statsbidraget och utlysningen finns på Länsstyrelsens webb.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 24 augusti 2017, senast ändrad den 25 augusti 2017 av