Renovering av järnvägsbroar i Marbäck och Trädet

Efter en brobesiktning kommer kommunen att renovera tre broar längs banvallarna under sensommaren och hösten.

Bild på person som cyklar

Två av broarna finns i Marbäck, och den tredje i Trädet. Renoveringen av broarna i Marbäck startar den 30 augusti 2017 och planeras vara klar till den 15 november. Renoveringen av bron i Trädet startar den 21 augusti 2017 och planeras vara klar till den 15 november 2017.

Under byggtiden är broarna avstängda för genomfart för både gående och cyklister. Gång- och cykeltrafiken leds om enligt kartorna nedan.

Entreprenör för arbetet är NCC.

Karta över Trädet med bron som ska renoveras och annan färdväg markerad.

Karta över Trädet med bron som ska renoveras och annan färdväg markerad.

Karta över Marbäck med broarna som ska renoveras och annan färdväg markerad.

Karta över Marbäck med broarna som ska renoveras och annan färdväg markerad.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 3 augusti 2017, senast ändrad den 14 september 2017