Stadshusets entré och reception byggs om

Med start den 14 augusti börjar stadshusets entré och reception byggas om. Under tiden finns en tillfällig entré vid sidoingången på framsidan.

Tillfällig entré till stadshusetTillfällig entré till stadshuset

Den 1 december beräknas den nya huvudentrén vara klar. Fram till dess använder du som ska besöka stadshuset den tillfälliga entrén och receptionen vid sidoingången på stadshusets framsida.

Anledningen till ombyggnationen är ökad tillgänglighet för besökare av stadshuset samt hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet för de som arbetar i receptionen. Ombyggnationen innebär bland annat att entrén utökas någon meter med en luftsluss och automatiska dörrar. Receptionsdisken kommer få en ny placering och mer ändamålsenligt utseende.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 15 augusti 2017, senast ändrad den 15 augusti 2017 av