27 100 invånare 2026 när planerad nybyggnation vägs in

Innan sommaren presenterades Ulricehamns kommuns befolkningsprognos för 2017-2026. Den visade att Ulricehamn sannolikt står inför en fortsatt stor befolkningsökning. Nu kompletteras denna med en fördjupad analys utifrån en alternativ prognos som visar förväntad befolkningsutveckling grundat på kommunens planering för nybyggnation.

Illustraion över en stad

Det stora antalet bostadsbyggnationer som planeras för de kommande tio åren, stärker befolkningstillväxten med ytterligare 1 400 personer mellan 2017-2026. I det scenariot skulle Ulricehamn få över 27 100 invånare år 2026. Detta kan jämföras med en motsvarande siffra på cirka 25 700 invånare enligt den prognos som bygger på den historiska utvecklingens data.

Hittills i år har kommunen haft en mycket stor befolkningsökning. Redan i slutet av juli månad hade befolkningen ökat med hela 249 invånare, vilket exempelvis är en större ökning än hela den årliga befolkningsökningen samtliga år räknat från 1970, undantaget de två senaste åren. Framförallt är det den inrikes inflyttningen till kommunen som är stor.

– Kommunens stora befolkningstillväxt ger både möjligheter och utmaningar inför framtiden. Den hanteras proaktivt genom en aktiv planering av kommunens verksamheter utifrån befolkningsprognosen, säger Håkan Sandahl, kommunchef.


Publicerat av Elin Johansson den 25 september 2017, senast ändrad den 25 september 2017