Vi vill träffa dig som är aktör på bostadsmarknaden!

Illustration på hus

Bostad för alla

Bra bostäder och goda boendemiljöer är viktigt för en hållbar utveckling, både vad gäller kommunens tillväxt och välfärd. Det är viktiga förutsättningar för att attrahera arbetskraft och nya kommuninvånare och det handlar om att ge alla människor tillgång till en lämplig bostad.

Ett långsiktigt hållbart boende är en förutsättning för att människor ska kunna planera och styra över sina liv och är en nödvändighet för att känna tillhörighet i samhället. Att människor känner
denna tillhörighet är i sin tur avgörande för hela samhällets välbefinnande.

Ulricehamn ska vara en trygg plats för alla och med denna utgångspunkt bjuder vi nu in bostadsmarknadens aktörer till ett dialogmöte om hur vi tillsammans bäst kan skapa förutsättningar för detta.

Tid och plats

Den 25 oktober på Hotell Lassalyckan
Klockan 8.15 – 9.00 Frukostbuffé serveras
Klockan 9.00 -12.00 Information och dialog, se agenda

Agenda

Upplägg kommer preciseras när vi har bättre uppfattning om antal deltagare. Några av de
ämnen som kommer att behandlas är:

• Kommunens roll i bostadsförsörjningen och allas tillgång till bostad
• Sociala kontrakt, hyresgarantier och lagen om bosättning av nyanlända
• Goda exempel på samarbeten mellan kommun och hyresvärdar i Ulricehamn
• Avtal och överenskommelser – så gör andra kommuner
• Vräkningsförebyggande arbete
• Era synpunkter, tankar och idéer om samverkan för Bostad för alla

Meddela intresse så snart som möjligt och senast 25 september.

Kom gärna med egna förslag på ämnen ni vill att vi diskuterar tillsammans.

För anmälan och frågor vänligen kontakta:
Jennifer Leijon, Boendestrateg integration
0321-59 56 38
Jennifer.leijon@ulricehamn.se


Publicerat av Elin Johansson den 19 september 2017, senast ändrad den 19 september 2017