Förnyad markanvisningstävling i Stadsskogen

Nu bjuder vi in till en ny markanvisningstävling för bostadsbyggnation på fastigheten Avenboken 1 i området Stadsskogen i Ulricehamn. Här skapas ett attraktivt område som erbjuder ett fantastiskt läge för dig som vill skapa ett boende med närhet till natur och friluftsliv, med närhet till kommunikationer.

Översiktskarta Avenboken 1Översiktskarta Avenboken 1

Detaljplanen tillåter uppförande av flerbostadshus där högsta våningsantal är fyra och största byggnadsarea är 27 % av fastighetsarean. Vinnaren av markanvisningstävlingen kommer få möjlighet att teckna avtal om köp av fastigheten Avenboken 1.

Avenboken 1 har under perioden 2017-03-07 – 2017-05-26 varit föremål för en markanvisningstävling som inte ledde till att avtal kunde tecknas med någon av de tävlande. Vi har valt att genom en förnyad tävling ge tidigare tävlanden möjligheten till att höja ambitionsnivån, samtidigt som vi ger nya tävlanden tillfälle att delta.

Sista inlämningsdag för tävlingsbidrag är 1 december 2017

Tävlingsinformationen i sin helhet

Inbjudan till markanvisningstävling, Avenboken 1 (pdf)


Publicerat av Ulrika Emtervall den 21 september 2017, senast ändrad den 21 september 2017 av