Nu kan du ansöka om bidrag från sociala fonder

Nu finns det möjlighet att söka medel ur sociala fonder. I år finns medel i tre fonder att ansöka ur.

Händer som formar ett hjärta

Sociala samfonden

Du som är bosatt i Ulricehamns kommun har möjlighet att söka ekonomiskt bidrag ur kommunens sociala samfond. Fonden riktar sig i första hand till dig som har stora kostnader för sjuka eller funktionsnedsatta barn. Men du kan också söka om bidrag om du exempelvis har hamnat i en krissituation eller behöver extra ekonomiskt stöd utöver ditt försörjningsstöd.

Stiftelsen Ekmanska donationen

Du som är bosatt i Ulricehamn stad (tätort) har möjlighet att söka ekonomiskt bidrag ur Stiftelsen Ekmanska donationen. Stiftelsen riktar sig till dig som har hamnat i en krissituation eller behöver extra ekonomiskt stöd utöver försörjningsstöd eller pension.

Johan Fredrik Anderssons donation

Du som tillhör Timmele församling har möjlighet att ansöka om ekonomiskt bidrag ur Johan Fredrik Anderssons donation. Donationen riktar sig i första hand till dig som vistas på äldreboende eller i andra bostäder för äldre. Men du kan också söka bidrag om du behöver extra ekonomiskt stöd på grund av svåra ekonomiska omständigheter.

Skriv i ansökan

Vilken/vilka fonder som ansökan avser och vem eller vilka som omfattas av ansökan. Beskriv kort din och din familjs situation och gärna vad pengarna ska användas till. Bifoga gärna intyg eller liknande som kan styrka dina uppgifter.

Skriv med kontaktuppgifter och kontonummer (om kontonummer finns).

Ansökan ska vara inlämnade till kommunen senast den 2 oktober 2017.

Ulricehamns kommun
Bogesundsgatan 22, 523 86 Ulricehamn


Publicerat av Elin Johansson den 15 september 2017, senast ändrad den 15 september 2017