Vägarbete på Bogesundsgatan vecka 39 – 46

På Bogesundsgatan råder begränsad framkomlighet kommande veckor då endast en körbana är öppen. Trafiken kan komma att regleras med trafikljus. Cyklister och gångtrafikanter kan passera som vanligt på gång- och cykelvägen.

vägarbeteVägarbete

Arbetet innefattar höjning av de övergångställen vid kyrkan, stadshuset och vid Lilla torget för att på så sätt öka trafiksäkerheten för gående. Arbetet utförs av Ulricehamns energi och beräknas vara klart under vecka 46.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 19 september 2017, senast ändrad den 21 september 2017 av Elin Johansson