Vårdpärm ska förenkla för äldreomsorgens brukare

All information på ett och samma ställe är huvudsyftet när äldreomsorgen och hemsjukvården nu inför vård- och omsorgspärmar till alla sina brukare. Genom att samla information relevant för den enskilde personen i en pärm underlättas vardagen både för brukare och personal. Totalt ska 800 pärmar delas ut, ett arbete som redan påbörjats.

Bild på Anna Lind och Angelica FribergAnna Lind och Angelica Friberg har satt samman pärmen

– Tanken med pärmen är att våra vårdtagare inte ska behöva få en massa lösa papper som de behöver hålla reda på, berättar Carin Stangel som är enhetschef på Parkgårdens vård- och omsorgsboende. Istället samlar vi allt i pärmen, då blir informationen tillgänglig för både vårdtagaren och all vård- och omsorgspersonal. I de fall vårdtagaren samtycker, ökar även för tillgängligheten för närstående, säger Carin.

Vård- och omsorgspärmen innehåller bland annat viktiga kontaktuppgifter, läkemedelslista, vårdplaner, genomförandeplan, levnadsberättelse, information om trygghetslarm och värdighetsgarantier. Det finns också en särskild flik som kallas viktigt att veta, där man kan uppge vissa diagnoser som är viktiga för omvårdnaden. Det kan till exempel handla om läkemedel, om personen har diabetes eller behöver särskild kost.

– Vi sjuksköterskor har länge eftersökt något enhetligt för hemsjukvårdspatienter både inom hemtjänst och på vård- och omsorgsboende, berättar Ing-Marie Danfelter, sjuksköterska. Nu samlar vi alla dokument på ett ställe och personalen behöver inte leta efter exempelvis signeringslistor eller medicinlistor. För personalen ger pärmen en bättre överblick och förenklar det vardagliga arbetet, avslutar Ing-Marie Danfelter.

Ett projekt som förenat flera verksamheter

Projektet med att införa vård- och omsorgspärmar har också inneburit full aktivitet på den dagliga verksamheten Bildfabriken, det är nämligen där pärmarna har iordningställts.

Johanna Sund, grupphandledare på Bildfabriken, berättar att arbetet med att skapa pärmarna har varit ett uppdrag som passat dem väldigt bra.

– Arbetet har innehållit många olika moment, vilket passar oss jättebra. Då kan alla bidra med det som de är bra på, berättar Johanna. Det är också kul för våra deltagare att känna att deras arbete hjälper andra människor, säger hon.

Trots att många har hjälpt till med pärmarna är det Anna Lind och Angelica Friberg gjort det största jobbet. Båda säger att det känns skönt nu när arbetet snart är avslutat, men att det också varit roligt att göra det.

Bild på Anna när hon jobbar med pärmen

– Det är skönt att veta vad man ska göra när man kommer till jobbet, berättar Anna. När man kommer in i rätt arbetstempo så att det flyter på så är det roligt, säger Angelica.

Angelica sitter med hörlurar runt halsen och berättar också att hon lyssnar på musik under tiden som hon jobbar med pärmarna.

– Då går jobbet mycket lättare, avslutar hon.

Bild på Angelica som jobbar med pärmen


Publicerat av Elin Johansson den 1 september 2017, senast ändrad den 1 september 2017