Vist kyrkväg stängs av för genomfart till skidbacken

Från och med den 23 november stängs vägen förbi Vist kyrka (Vist kyrkväg) och skidbacken av för genomfart. Avstängningen görs direkt norr om kyrkan mot skidbacken.

Vägskylt som visar återvändsgata

Beslutet har tagits i dialog med direkt berörda närboende som varit oroliga för frekvent trafik när vintersäsongen kommer i gång och skidbacken öppnar.
Den nya rondellen vid McDonalds har skapat en tydligare infart via Vist kyrkväg för de som kommer söderifrån på väg 46 och tanken har aldrig varit att denna väg ska användas som genomfart till skidbacken.

I och med avstängningen blir infarten via Bjättlundavägen det enda sättet att nå skidbacken. Beslutet har tagits efter samråd med räddningstjänst som inte har några synpunkter på förändringen. Detta innebär också att Vist kyrka endast nås via infarten vid rondellen vid McDonalds.

Initialt kommer vägen att stängas av med hjälp av betongsuggor, men efter vintern kommer en mer permanent lösning på plats, eventuellt en vändplats.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 20 november 2017, senast ändrad den 16 november 2017