Nominera bidrag till Årets hus 2017!

Nu är det dags att nominera bidrag till Årets hus 2017 i Ulricehamns kommun. Priset delas ut för att uppmärksamma och uppmuntra god bebyggelse i kommunen. Det ska tilldelas den byggherre som under det gångna året mest framgångsrikt visat prov på:

Ålen 9, 2016 års bidrag till årets husÅlen 9, Villa Ekhult, 2016 års vinnare av Årets hus

 • gott byggnadsskick
 • stilkänsla
 • hållbart byggande
 • miljöanpassning och/eller kulturhistorisk hänsyn vid uppförande, ombyggnad, tillbyggnad, restaurering eller renovering.

Priset har delats ut årligen sedan det instiftades år 1994.

Kriterierna för att en byggnad ska kunna nomineras till årets hus:

 • Byggnaden är belägen i Ulricehamns kommun
 • Byggnaden har blivit uppförd, ombyggd, tillbyggd, restaurerad eller renoverad under
  2017
 • Byggnaden ska vara färdigställd (vid bygglovspliktiga åtgärder ska slutbesked vara
  utfärdat för byggnaden).

Alla kan nominera

Enskilda personer, företag eller organisationer kan nominera byggnader till utmärkelsen. Nomineringsperioden är öppen mellan den 1 januari och den 15 mars 2018.

Såhär nominerar du:

Nomineringarna skickas med fördel via e-post till miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se. Det går också att skicka nomineringar via post till:
Miljö och samhällsbyggnad, Ulricehamns kommun
523 86 Ulricehamn.

Ansvariga

Planenheten inom miljö och samhällsbyggnad har huvudansvaret för priset Årets hus och inkomna nomineringar hanteras av stadsarkitekten. Parallellt med att allmänheten har möjlighet att nominera byggnader, genomför stadsarkitekten ett arbete med att identifiera potentiella kandidater.

Det arbetet utgår från byggnader som fått slutbesked under föregående år. Byggnader som under året genomfört fem åtgärder som inte kräver bygglov och därigenom inte genererar ett slutbesked finns inte representerade. Allmänhetens nomineringar fyller därför en särskilt viktig funktion i att uppmärksamma restaureringar och renoveringar som inte krävt bygglov.

Under våren 2018 presenteras nominerade byggnader på kommunens webbsida.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 2 januari 2018, senast ändrad den 3 januari 2018