Nu hittar du kommunens officiella anslagstavla på webben

Den 1 januari i år trädde en ny kommunallag i kraft. Enligt den nya lagen är alla kommuner skyldiga att digitalisera sina officiella anslagstavlor. Den information som tidigare sattes upp på en fysisk anslagstavla i stadshuset entré finns därför nu istället samlat på en sida på ulricehamn.se.

Person som läser på den digitala anslagstavlan

På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet läggs ut på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

För dig som inte har tillgång till dator hemma kommer det att finns möjlighet att ta del av informationen i stadshusets entré. Lite längre fram kommer en dator att installeras i entrén, innan den kommer på plats kan du få hjälp av personalen i receptionen vid frågor om anslag med mera.

Kommunens officiella anslagstavla


Publicerat av Elin Johansson den 19 januari 2018, senast ändrad den 19 januari 2018