Undersökningar i samband med detaljplanerna, Krämaren 4, Norra Amerika 1 och 2

Ulricehamns kommun arbetar med två nya detaljplaner för Krämaren 4 och Norra Amerika 1 och 2, bredvid Grodparken och i samband med detta utförs olika undersökningar. Nu är det dags att testa bland annat markens hållbarhet för planerad bebyggelse.

Krämaren 4, "Kullenhuset"Krämaren 4

Undersökningarna kommer påbörjas under mitten av januari (trolig start den 16 januari) och pågå en dryg vecka. Arbetet kommer att göras dagtid och utföras på de obebyggda ytorna av fastigheterna. Arbetet kan stundtals vara bullrigt och därför har boende och företagare i direkt närhet informerats antingen via brev eller anslag i trappuppgångar.

Geoteknisk undersökning

Undersökningen kommer utföras för både Krämaren 4 samt Norra Amerika 1 och 2. Under undersökningstiden kommer geotekniker med stor borrmaskin vistas på fastigheternas obebyggda delar. Vid behov görs geotekniska undersökningar vid alla nya detaljplaner för att testa markens stabilitet för att klara byggnation på höjden. Undersökningen kommer att utföras av en extern entreprenör.

Arkeologisk undersökning

En arkeologisk undersökning kommer utföras på Norra Amerika 1 och 2 då dessa fastigheter ligger inom området för fast fornlämning, precis som andra delar av Ulricehamns stadskärna. Arkeologer kommer att utföra undersökningen på uppdrag av Länsstyrelsen. Grävmaskin kommer finnas på plats.

Har du frågor eller vill veta mer om detaljplanerna?

Mer information om pågående detaljplanearbete finns på www.ulricehamn.se/detaljplaner/pagaende_detaljplaner Under fliken Krämaren 4 eller Norra Amerika 1 hittar du mer information.

För ytterligare upplysningar:
Elin Kajander
planarkitekt
telefon: 0321-59 52 52
e-post: elin.kajander@ulricehamn.se


Publicerat av Ulrika Emtervall den 11 januari 2018, senast ändrad den 10 januari 2018