Utsläpp vid Ulricehamns betong ger ingen påverkan på vattnet

 

ÄtranÄtran

Under torsdagen upptäcktes ett läckage från ett fordon på Ulricehamns betongs fastighet. Området ligger inom ett vattenskyddsområden vilket medför noggrann uppföljning av läckaget.

Sanering av mindre mängd olja har gjorts på plats hos Ulricehamns betong. Miljöenheten bedömer i dagsläget att de åtgärder som gjorts är tillräckliga för att undvika miljöpåverkan.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 26 januari 2018, senast ändrad den 26 januari 2018

Kontakt