Carin Stangel klar som tillförordnad verksamhetschef för äldreomsorg

Från den 2 maj i år till och med 2 februari 2019 kommer nuvarande verksamhetschef för äldreomsorgen, Nina Landström, att vara föräldraledig.

Carin Stangel Foto: Rebecca BerndesCarin Stangel Foto: Rebecca Berndes

Under tiden ersätts hon av Carin Stangel. Carin arbetar för närvarande som enhetschef på Parkgårdens äldreboende.

– Det ska bli både spännande och roligt att under en period få testa något nytt och arbeta med äldreomsorgsfrågorna på ett mer övergripande plan, säger Carin Stangel.

Carin har jobbat ca 30 år i Ulricehamns kommun och de senaste 10 åren har hon varit enhetschef på Parkgården. Carin tillträder tjänsten som tf verksamhetschef den 15 april.

Ny enhetschef till Parkgården är under rekrytering.

Socialchef Magnus Andersson är nöjd med lösningen.

– Carin har lång erfarenhet som enhetschef och är en duktig och trygg ledare. Det känns bra med en intern lösning eftersom det handlar om ett tidsbegränsat uppdrag. Carin är dessutom väl insatt i de viktiga frågor som ligger framför oss det närmsta året, som till exempel heltid som norm, planeringen för nytt äldreboende i Gällstad, och införandet av IBIC (individens behov i centrum).


Publicerat av Elin Johansson den 19 februari 2018, senast ändrad den 19 februari 2018