Föräldraenkät 2018

Som ett led i vårt kvalitetsarbete genomför vi årligen en föräldraenkät. Syftet med enkäten är att vårdnadshavares uppfattningar om förskolan, grundskolan och gymnasieskolan ska utgöra ett av flera underlag i verksamheternas förbättringsarbete. Dina svar är viktiga för oss – och för att resultaten ska bli tillförlitliga hoppas vi att du tar dig tid att besvara enkäten.

Förskolebarn leker utomhus. Foto: Sören Håkanlind

Starta enkäten

Om enkäten

Enkäten är helt anonym och ingen som deltar i undersökningen kan identifieras.

Resultaten från enkäten kommer att redovisas och bearbetas på respektive förskola eller skola, i den kommunala kvalitetsrapporten och publiceras på ulricehamn.se.

Du fyller i en enkät för varje barn.

Enkäten är tillgänglig till och med 18 mars.

Du kan besvara enkäten hemma eller på något av våra bibliotek.

Har du absolut ingen möjlighet att besvara enkäten elektroniskt så kontaktar du personalen på din förskola eller skola som istället kan lämna en enkät i pappersformat till dig. När du besvarat enkäten, lägg denna i ett förslutet kuvert och lämna till personalen på förskolan eller skolan. Denna skickas sedan till verksamheten lärande för digital inläsning.

Tack på förhand!


Publicerat av Elin Johansson den 26 februari 2018, senast ändrad den 26 februari 2018