Landshövdingen på besök i Ulricehamn

Västra Götalands landshövding, Anders Danielsson tillträdde sin tjänst den 18 september 2017. Han planerar att besöka alla 49 kommuner under 2017/2018 och idag kom turen till Ulricehamns kommun.

Kommunchef Håkan Sandahl, kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson välkomnar landshövding Anders DanielssonKommunchef Håkan Sandahl, kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson välkomnar landshövding Anders Danielsson och Lars Fröding, chef för samhällsavdelningen

Det var ett kort lunchbesök där kommunchef Håkan Sandahl, kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson och andre vice ordförande och oppositionsråd, Roger Wilhelmsson tog emot i stadshuset.

– Vi hade ett givande samtal där vi fick beskriva Ulricehamns kommun och våra tankar inför framtiden samtidigt som landshövdingen fick beskriva hur han vill utveckla länsstyrelsens verksamhet. Vi var helt överens om att arbeta med att förbättra kommunikationen mellan våra organisationer i ett tidigt skede för att underlätta processen framåt. Det känns som att vi lade en god grund för vårt fortsatta samarbete, säger Håkan Sandahl.

 


Publicerat av Ulrika Emtervall den 9 februari 2018, senast ändrad den 9 februari 2018