Ny tjänst på biblioteket: Talboken Kommer

Nu börjar stadsbiblioteket med den nya tjänsten Talboken Kommer!

En av de talboksspelare som ingår i tjänsten Talboken KommerEn av de talboksspelare som kan ingå i tjänsten Talboken Kommer

För den som på grund av funktionshinder inte kan läsa tryckt text eller ta sig till biblioteket finns nu Talboken Kommer – ett alternativ till fysiska DAISY-skivor.

Talboken Kommer är en digital tjänst som biblioteket tillhandahåller i samarbete med MTM (Myndigheten för Tillgängliga Medier) och Taltidningshjälpen. Istället för att skicka talboksförsändelser till och från biblioteket, kan nu låntagaren på distans få sina önskade böcker direkt nedladdade på sin spelare.

Har jag rätt till Talboken Kommer?

Du som idag har en taltidningsprenumeration av en dags- eller länstidning har rätt att lägga till tjänsten Talboken Kommer. Inga läkarintyg krävs. I tjänsten ingår talboksspelare, router samt personlig service i det egna hemmet för att komma igång. Talboksspelaren och routern får behållas så länge taltidningsprenumerationen inte sägs upp.

Hur prenumererar jag på en taltidning?

Du ansöker om en taltidningsprenumeration genom att kontakta tidningens kundtjänst. Olika tidningar kan ha olika kostnader för prenumerationen.

Hur gör jag?

När talboksspelaren är installerad kontaktar du biblioteket. Vi lägger till dig som Talboken Kommer-låntagare.

Hör av dig till oss när du har önskemål om vilka böcker du vill lyssna på. Från biblioteket kan vi installera boken direkt på den talboksspelare som finns i ditt hem. Från det att vi har aktiverat boken på din spelare tar det bara ca 30-60 minuter tills du kan börja lyssna.

Bibliotekspersonalen ser till att böckerna försvinner från spelaren när lånetiden gått ut.

Kontakta oss

Kontakta biblioteket för mer information om hur du blir Talboken Kommer-låntagare!

Kontaktperson
Nancy Lindström
nancy.lindstrom@ulricehamn.se
0321-59 51 52


Publicerat av Sofia Carlenberg den 7 februari 2018, senast ändrad den 7 februari 2018