Snövallar tas bort

Det börjar bli trångt på många gator efter den snö som har kommit.

Snöröjning

Ulricehamns Energi kommer att lasta bort snövallar utmed en del av dessa. Trafikerade gator med busstrafik och gator där det finns ett stort behov av att gångbanor hålls öppna, kommer att prioriteras. Vi är väl medvetna om att det även är trångt på många lokalgator, men av kostnadsskäl behöver vi göra en prioritering.

Om mer snö kommer kan vi bli tvungna att i stället ploga upp snövallarna på gångbanorna utmed det lågtrafikerade gatunätet. Om så blir fallet har du som fastighetsägare ingen skyldighet att hålla gångbanan öppen för gångtrafik. Vi vill även passa på att påminna om att parkering på kommunala gator är tillåtet under högst 24 timmar mellan måndag-fredag om inget annat anges och att parkering inte får ske så att det hindrar snöröjningsfordon och räddningstjänst.

 Vi hoppas på förståelse för att framkomligheten är begränsad på en del gator och hoppas att alla kan hjälpas åt för att få det att fungera.

 


Publicerat av Katrin Högborn den 23 februari 2018, senast ändrad den 23 februari 2018