Var med och stötta ensamkommande flyktingbarn som fyller 18 år  

Nu finns bidrag att söka för föreningar och organisationer.

Två killar som ler mot kameran

Bidraget kan sökas av:

Er som är aktörer inom civilsamhället, exempelvis förening, organisation eller trossamfund. Och som arbetar för att stötta ensamkommande asylsökande barn, som fyller eller som fyllt 18 år, med socialt stöd eller med sociala aktiviteter.

Exempel på aktiviteter kan vara; läxläsning, stöd i kontakter med myndigheter eller annat socialt stöd i vardagen.

Ni måste uppfylla följande delar för att kunna ansöka:

  1. Ni har ett eget post- eller bankgironummer
  2. Er verksamhet präglas av demokratiska värderingar, arbetar för jämställdhet och är öppen för alla inom målgruppen. Ni har tidigare erfarenhet av att arbeta med socialt arbete eller för socialt utsatta.
  3. Verksamheten jobbar för att motverka våld, rasism, social exkludering och bruk av alkohol och andra droger.
  4. Ni är verksamma inom Ulricehamns kommun.

Ansökan

Ansök genom att fylla i formuläret nedan eller fyll i blanketten som ligger till höger. Det är viktigt att det framgår i ansökan på vilket sätt aktiviteten inkluderar målgruppen. Vi välkomnar ansökningar som är integrationsfrämjande!

Bidraget går att söka under hela året eller så länge det finns pengar kvar att ansöka om.

Redovisning

Senast två månader efter avslutad aktivitet ska en utvärdering och ekonomisk redovisning skickas till Ulricehamns kommun, individ- och familjeomsorg, 523 86 Ulricehamn.

I redovisningen ska framgå:
På vilket sätt pengarna har använts: belopp och aktiviteter.

Hur många personer inom målgruppen som har besökt aktiviteten/fått hjälp av aktören. Samt om det finns personer som tagit kontakt med aktören men som inte har fått hjälp.

Det ska också framgå hur aktören har genomfört aktiviteten utifrån ett jämställdhetsperspektiv och utifrån demokratiska värderingar.

Redovisningen ska också visa på hur aktören i sin aktivitet arbetat för att motverka våld, rasism och social exkludering samt bruk av alkohol och andra droger.

Gör din ansökan!


Publicerat av Elin Johansson den 6 februari 2018, senast ändrad den 6 februari 2018