Arkiv

Månadsarkiv för mars, 2018

Folkhälsomyndigheten genomför regelbundet enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor?” riktad till befolkningen i åldrarna 16-84 år. Västra Götalandsregionen deltar vissa år…

Kommunstyrelsen fattade följande beslut under sammanträdet den 1 mars 2018. Besluten kommer från ett ojusterat protokoll. Ärenden som bereds till…